Nacházíte se zde: Úvod Blog HR for people, not for paper!

HR for people, not for paper!

Vývoj HR byl strastiplný. Nejdříve se na člověka pohlíželo jako na stroj a podle výkonu se tu a tam utáhl nějaký ten šroubek, pak přišla stará známá byrokracie, která měla vše vyřešit od stolu, po té se naštěstí, díky Eltonu Mayo, přišlo na to, že pro dobrý výkon je třeba koukat se také na lidskou povahu a její motivy, následně se k tomu přidali ještě sociální podmínky a HR jako takové bylo na světě, ale to už bylo pro „pány továrníky“ příliš, tak se zase přešlo ke „kritickým faktorům úspěchu“, no a kdo by neznal „Osobní oddělení“ z dob minulého režimu. Teprve od 90. let se začalo řešit, že zaměstnanec je důležitý a jeho úspěch je úspěchem pro firmu a pojmy jako „škola excelence“ a „učící se organizace“ a přišlo se na to, že kvalifikace pracovních sil se stává konkurenční výhodou. Zkrátka nebylo to jednoduché a není divu, že z takového vývoje zůstala v zaměstnancích jakási pachuť z dob minulých.
HR for people, not for paper!

Vývoj HR byl strastiplný. Nejdříve se na člověka pohlíželo jako na stroj a podle výkonu se tu a tam utáhl nějaký ten šroubek. Pak přišla stará známá byrokracie, která měla vše vyřešit od stolu. Naštěstí, se díky Eltonu Mayo přišlo na to, že pro dobrý výkon je třeba koukat se také na lidskou povahu a její motivy. Následně se k tomu přidaly ještě sociální podmínky a HR se vším všudy bylo na světě. To však bylo pro „pány továrníky“ příliš, a tak se zase přešlo ke „kritickým faktorům úspěchu“, no a kdo by neznal „Osobní oddělení“ z dob minulého režimu. Teprve od 90. let se začalo řešit, že zaměstnanec je pro firmu důležitý a přišlo se na to, že kvalifikace pracovních sil se stává konkurenční výhodou. Zkrátka nebylo to jednoduché a není divu, že z toho zůstala v zaměstnancích jakási pachuť dob minulých.

HR se stále vyvíjí, reaguje na změny trhu a musí se jim pružně přizpůsobovat. Ne vždy se to zcela daří a občas mi přijde, že se trendy inspirují minulostí. Například odklonem personalistů od lidí směrem k papírům, hlavně ve velkých korporacích, či nesmyslnými procesy a systémy zaručeně sledujícími výkonnost jednotlivce – vítej zpět byrokracie! Zaměstnanec je pak po právu naštvaný, když ke své práci musí ještě vyplňovat výkaz toho, co dělá, nebo se zabývat nějakým dokumentem, tabulkou či dotazníkem. A pachuť zůstává.

Bojovat s tím je snadné, stačí správný přístup. Nenechat se odklonit od lidí, dodávat jen taková řešení, která jsou důležitá pro byznys a zaměstnancům dávají smysl. Řídit se selským rozumem a vědět, kdy se už to není o podpoře lidí a byznysu, ale o vlastním egu.

HR je zde pro lidi, ne pro papíry! S tímto mottem, milí personalisté, nemůžete udělat chybu i když připravujete ten nejbyrokratičtější systém na světě. Pokud tu budete pro lidi a dokážete jim to svými skutky a činy, prominou vám i ty administrativní hrůzy, které se zkrátka někdy zplodit musí. Pokud vaše HR projekty a systémy budou reflektovat zaměstnanecké potřeby a zároveň budou efektivní pro plnění firemních cílů, budou brány za potřebné. Pokud budete podporovat manažery v jejich personální práci, stanete se jejich partnery, protože jim dáte pevnou půdu pod nohama. Pokud budete naslouchat zaměstnancům, stanete se pro ně důvěryhodnými rádci, budete vědět, kde vaši firmu tlačí pata a budete nositeli důležitých informací, které pomohou vaší firmě překonávat překážky a růst.

Zkrátka buďte s lidmi pro lidi a papíry nechte na jiné, neméně důležité profese…

Zpět na přehled

Nahoru